Hoe bewijs ik dat mijn organisatie aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoet?

Met een Qfor-WSE-Certificaat bewijst u onmiddellijk dat u aan de specifieke kwaliteitsvoorwaardenvan het beleidsdomein Werk en Sociale Economie beantwoordt.

U hoeft bij uw registratieaanvraag enkel het Qfor-WSE-Certificaat via het WSE-loket op te laden om een vlotte registratie te verzekeren. Gezien het Qfor-WSE-Certificaat drie jaar geldig is, kan u zich tijdens die periode maximaal  toespitsen op de ontwikkeling van uw dienstverlening en activiteiten.

Alternatieve manieren om aan te tonen dat u aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoet

  • In het bezit zijn van een geldig ISO 9001, 29990, 29993 certificaat of van een ander privé kwaliteitslabel uit de markt voor de beoogde activiteiten binnen het WSE-domein
  • Op succesvolle wijze een Qfor met ProcessScan hebben doorlopen en hierdoor in het bezit zijn van eenQfor-Certificaat.
  • Een geregistreerde dienstverlener zijn binnen de kmo-portefeuille of geregistreerd zijn in het kwaliteitssysteem van een ander beleidsdomein
  • Het registratieproces doorlopen via de standaard template van het WSE-loket. Opgepast: de geldigheid is beperkt en loopt af op 2 september 2021.