Wat is het Qfor-WSE-Certificaat?

Het Qfor-WSE-Certificaat is het kwaliteitsbewijs bij uitstek voor dienstverleners actief in het kader van werkgelegenheidbeleid, professionele vorming en sociale economie en via het beleidsdomein daarvoor financiering, subsidie of een andere vorm van ondersteuning wensen te ontvangen.

Hoe verkrijg ik het Qfor-WSE-Certificaat ?

Het Qfor-WSE Certificaat wordt toegekend nadat u de Qfor-WSE audit heeft doorlopen en een positieve beoordeling heeft ontvangen van de Certificatiecommissie.

Wat houdt de Qfor-WSE-audit in?

De Qfor-WSE-audit werd door Management Information, de beheerder van de Qfor-methodologie en ontwikkelaar van de kmo-portefeuille-audit, specifiek ontwikkeld om honderd percent aan te sluiten op de minimale opgelegde kwaliteitsvoorwaarden.

Om als dienstverlener geregistreerd te worden moet u aan de minimale voorwaarden van de norm beantwoorden. Er zijn drie categorieën kwaliteitsvoorwaarden die tijdens de audit worden doorgelicht:

  1. Uw dienstverlening naar klanten
  2. Het HR-beheer van uw organisatie
  3. Het financieel beheer van uw organisatie

Het verschil tussen een Qfor-WSE-audit en andere opties?

De Qfor-WSE-audit is exclusief toegespitst op de minimale kwaliteitsvoorwaarden vastgelegd door de bevoegde minister.

Terwijl alle andere kwaliteitsbewijzen, bij het in werking treden van deze regelgeving, nog tal van andere eisen opleggen verzekert de Qfor-WSE om geen aanvullende voorwaarden op te leggen. De Qfor-WSE-audit: de meest efficiënte weg om aan te tonen dat u aan de minimale kwaliteitsvoorwaarden voldoet!

U bent reeds in het bezit van een kwaliteitscertificaat Qfor ProcessScan, ISO 9000 / 29990 / 29993 of bent reeds geregistreerd als dienstverlener kmo-portefeuille? Wij kijken met u na of de scope van uw certificaat u vrijstelt van enige verdere kwaliteitscontrole.

Heeft u interesse in een combinatie van verschillende audit-methoden? Bij CertUp is dit perfect mogelijk. Aarzel niet om contact op te nemen voor bijhorende toelichting.