Ook voor mij ?

De kwaliteitsregistratie bij het WSE-loket is bedoeld voor iedere dienstverlener die reeds actief is binnen of wil intekenen op diensten en activiteiten op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling, adviesverstrekking en inschakeling door VDAB, Syntra Vlaanderen of  Departement Werk en Sociale Economie.

In het kader van de registratie moet iedere dienstverlener, zijnde als hoofdaannemer of als co-aannemer, aantonen dat hij aan de minimale kwaliteitsvoorwaarden van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie voldoet.